koordynator projektu II

programy i konkursy krajowe

termin nadsyłania aplikacji:  
19.07.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KOORDYNATOR PROJEKTU II
programy i konkursy krajowe

nr referencyjny: BSR_14_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za zarządzanie przypisanymi programami znajdującymi się w portfelu Sekcji Programów i Konkursów Krajowych.

GŁÓWNE ZADANIA: 

 • koordynacja programów i konkursów finansowanych ze środków krajowych, w tym analiza postępu zadań dot. programów/konkursów realizowanych przez inne komórki organizacyjne;
 • przygotowanie, definiowanie, uruchamianie - tam gdzie jest to wymagane - we współpracy z Radą Centrum lub interesariuszem, konkursów/ programów lub zmian do nich;
 • przygotowanie, prognozowanie i prowadzenie bieżącego monitoringu harmonogramu przypisanych konkursów i wykorzystania alokacji w programach;
 • monitorowanie i analiza poziomu osiągnięcia wskaźników efektywności i założeń programów i konkursów;
 • raportowanie i przygotowanie sprawozdania z realizacji programów i konkursów;
 • analiza i monitoring ryzyka dot. programów i konkursów krajowych;
 • uczestnictwo w pracach zespołów redakcyjnych.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej;
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami/programami;
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych;
 • wiedza z zakresu zasad działania państwa w obszarze B+R;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (wg. skali Rady Europy);
 • samodzielność, skrupulatność oraz terminowość w realizacji zadań;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • mile widziane doświadczenie w obszarze tworzenia oferty, strategii lub B+R;
 • stopień doktora nauk technicznych lub ekonomicznych;
 • wiedza nt. funkcjonowania finansów publicznych.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Renata Kaszewska-Mika, Mińsk Mazowiecki

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.