koordynator projektu II

konkursy EFS

termin nadsyłania aplikacji:  
01.07.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KOORDYNATOR PROJEKTU II
konkursy EFS

nr referencyjny: BSR_12_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Udział w opracowywaniu projektów programów i konkursów finansowanych ze środków EFS oraz ich uruchamianie i monitorowanie celem skutecznej i efektywnej realizacji celów i strategii Centrum w tym obszarze


GŁÓWNE ZADANIA:

 • Koordynowanie terminową i zgodną z obowiązującymi procedurami organizacją i realizacją programów i konkursów finansowanych ze środków EFS, w tym przygotowanie, uruchamianie, monitoring i aktualizację konkursu/programu;
 • Udział w przygotowywaniu, opiniowaniu projektów dokumentów i aktów prawnych dotyczących wdrażania programów i konkursów finansowanych ze środków EFS;
 • Przygotowanie, prognozowanie i bieżący monitoring harmonogramu przypisanych programów i konkursów finansowanych ze środków EFS i wykorzystania alokacji;
 • Bieżąca analiza postępu zadań dot. programów i konkursów finansowanych ze środków EFS realizowanych przez inne komórki organizacyjne;
 • Udział w komitetach sterujących, grupach roboczych i zespołach ekspertów związanych z przygotowywaniem, uruchamianiem i wdrażaniem programów i konkursów finansowanych ze środków EFS;
 • Reprezentowanie Centrum w komitetach sterujących, grupach roboczych, spotkaniach etc.;
 • Definiowanie wymagań funkcjonalnych do systemów informatycznych dot. wdrożenia, monitoringu i ewaluacji programów i konkursów finansowanych ze środków EFS wg obowiązujących standardów.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym minimum 2-letnie doświadczenie we wdrażaniu przedsięwzięć z EFS;
 • znajomość przepisów prawnych i wytycznych z obszaru EFS;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • samodzielność, skrupulatność, terminowość realizacji zadań;
 • nienaganna postawa etyczna.


MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w obszarze tworzenia oferty, strategii lub B+R;
 • doświadczenie we współpracy z administracją państwową;
 • wiedza nt. funkcjonowania finansów publicznych;
 • znajomość drugiego języka obcego (francuski, niemiecki lub rosyjski) – poziom B1.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Anna Broniarek, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.