kierownik sekcji operacyjnej

kontrola projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
30.06.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KIEROWNIK SEKCJI OPERACYJNEJ
kontrola projektów

nr referencyjny: DKP_05_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Zarządzanie zespołem specjalistów zajmujących się kontrolą projektów dofinansowanych ze środków POIR, POIG, POIŚ, realizowanych przez beneficjentów NCBR.

GŁÓWNE ZADANIA:

 

 • planowanie, monitorowanie i nadzorowanie pracy zespołu (sekcji);
 • wspieranie, motywowanie i rozwój podlegających pracowników;
 • koordynowanie i nadzór nad terminowym i efektywnym wykonaniem przez zespół kontroli projektów w programach POIR, POIG, POIŚ;
 • nadzór nad zadaniami związanymi z kontrolami zleconymi podmiotom zewnętrznym;
 • prowadzenie kontroli (kontrola na miejscu w siedzibie beneficjenta jak i w miejscu realizacji projektu) i przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej;
 • podejmowanie decyzji merytorycznych na podstawie udzielonych upoważnień;
 • proponowanie usprawnień oraz udział w doskonaleniu procesów i aktualizacji procedur, opiniowaniu dokumentów, a następnie zapewnienie ich sprawnego wdrożenia;
 • przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań związanych z obsługą procesu kontroli projektów (na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne);
 • stała i bieżąca współpraca z innymi zespołami w Grupie NCBR.

OCZEKIWANIA:

 • minimum 5 lat całkowitego doświadczenia zawodowego,
 • minimum 3 lata doświadczenia obejmującego zarządzanie zespołem operacyjnym i/lub zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem projektowym;
 • doświadczenie związane z nadzorem lub obsługą projektów finansowanych ze środków publicznych (np. proces oceny wniosków, kontroli projektów, rozliczania, prowadzenie dokumentacji, etc.);
 • bardzo dobra znajomość przepisów i zasad związanych z wdrażaniem i realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
 • znajomość zasad udzielania zamówień w projektach (wiedza na temat zamówień publicznych oraz stosowania zasady konkurencyjności, rozeznania rynku);
 • dyspozycyjność do wyjazdów służbowych (podczas pandemii kontrole wyjazdowe zostały wstrzymane i realizowane są kontrole zza biurka);
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • orientacja na wynik oraz umiejętność realizacji ambitnych celów;
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów oraz dobra organizacja pracy własnej i podlegającego zespołu.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych lub innych środków publicznych;
 • umiejętność obsługi systemu SL2014;
 • certyfikat CIA, CGAP.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Proces rekrutacyjny zakończony bez wyboru kandydata/ki do zatrudnienia.