ekspert wsparcia

obsługa prawna

termin nadsyłania aplikacji:  
27.04.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


EKSPERT WSPARCIA
obsługa prawna

nr referencyjny: BDP_05_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

 

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów związanych z wykonywaniem przez NCBR uprawnień właścicielskich w stosunku do powołanych spółek zależnych;
 • nadzór nad przestrzeganiem Zasad nadzoru korporacyjnego przez organy spółek oraz komórki organizacyjne NCBR oraz inicjowanie ich zmian;
 • gromadzenie i archiwizację dokumentów związanych ze sprawowanym przez NCBR nadzorem właścicielskim;
 • uczestniczenie w Zgromadzeniach Wspólników oraz Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, jak również bieżący kontakt z pozostałymi organami spółek;
 • wykonywanie innych zadań związanych z obsługą prawną NCBR, w szczególności w zakresie dotyczącym opiniowania umów i innych dokumentów związanych z prowadzonymi przez NCBR postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • minimum 5-letnie całkowite doświadczenie zawodowe
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej, w tym doświadczenia w tworzeniu i opiniowaniu wewnętrznych aktów normatywnych, formułowaniu opinii prawnych;
 • znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi spółkami, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz Systemów Informacji Prawnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia i duża dokładność;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy;
 • skuteczna komunikacja, w tym umiejętność argumentowania;
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej.

MILE WIDZIANE:

 • uprawnienia radcy prawnego;
 • doświadczenie w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa/państwowych osób prawnych lub nad (zarządzającymi) alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Rekrutacja zakończona bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.