starszy specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
25.03.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


STARSZY SPECJALISTA OPERACYJNY
rozliczanie projektów

umowa na czas zastępstwa

nr referencyjny: DRK_05_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozliczanie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków publicznych w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej.

Główne zadania:

 

 • rozliczanie wniosków o płatność w projektach, w tym analiza i ocena formalno-rachunkowa wydatków i zamówień udzielanych w ramach projektów (m.in.: sprawdzanie wszystkich dowodów księgowych związanych z projektem, angażowaniem personelu, uczestników);
 • weryfikowanie postępu merytorycznego i ewentualnych zmian w realizowanych projektach;
 • ścisła współpraca z beneficjentami NCBR i wsparcie procesu wdrażania oraz rozliczania projektów, w tym bieżąca korespondencja z beneficjentami, udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi na pytania beneficjentów;
 • bieżąca obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie weryfikacji wniosków o płatność;
 • współpraca z innymi zespołami NCBR w zakresie realizacji powierzonych zadań i odpowiedzialności sekcji.

OCZEKIWANIA:

 • minimum 3 lata całkowitego doświadczenia zawodowego;
 • doświadczenie obejmujące obsługę projektów dofinansowanych ze środków publicznych (np. proces oceny wniosków, kontroli projektów, rozliczania, prowadzenie dokumentacji, etc);
 • znajomość przepisów i zasad związanych z wdrażaniem i realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (VAT, CIT);
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • minimum średniozaawansowana znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel);
 • wykształcenie średnie.

MILE WIDZIANE:

 • wykształcenie wyższe;
 • wiedza na temat zamówień publicznych oraz stosowania zasady konkurencyjności;
 • umiejętność obsługi systemu SL;
 • doświadczenie w rozliczaniu i/lub realizacji projektów dla szkolnictwa wyższego;
 • doświadczenie w pracy w instytucji przyznającej dofinansowanie na realizację projektów.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Przemysław Wołoszyn, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.