specjalista

współpraca z ekspertami

termin nadsyłania aplikacji:  
25.09.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

SPECJALISTA


współpraca z ekspertami

zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy o pracę na zastępstwonr referencyjny: DWP_011_S3_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: pełny etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę formalno-organizacyjną oceny wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych.

 

Główne zadania:

 • udział w pracach związanych z doborem ekspertów do oceny
 • bieżąca kompleksowa współpraca z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny (od nawiązania i podtrzymania kontaktu z ekspertem, przez nadzór nad terminowością jego prac, po formalne rozliczanie oraz odbiór opinii merytorycznych od ekspertów)
 • udział w procesie weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie i protestów
 • przygotowywanie i obsługa organizacyjna paneli dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie, w tym również prowadzenie paneli (łącznie z pełnieniem funkcji sekretarza paneli) 


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym w ocenie wniosków
 • znajomość zasad związanych z wdrażaniem i realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych
 • dobrą znajomość pakietu MS Office
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia
 • umiejętność efektywnego planowania i organizacji pracy
 • nienaganną postawę etyczną


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Paulina Lendzioszek - Warszawa
Magdalena Janeczek - Ożarów Mazowiecki
Gabriela Puda - Warszawa
Monika Dudkiewicz - Warszawa
Iwona Raczyńska - Warszawa
Marta Sikorska - Warszawa