dyrektor działu

administracja i zakupy

termin nadsyłania aplikacji:  
25.01.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


DYREKTOR DZIAŁU
ADMINISTRACJI I ZAKUPÓW

nr referencyjny: DAZ_01_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Szukamy dyrektora działu, który odpowiadać będzie za zapewnienie obsługi administracyjnej biura, jego funkcjonowanie oraz relokację, a także realizację zadań z obszaru obronności i zarządzania kryzysowego.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku w ramach swoich odpowiedzialności będzie zapewniać prawidłową obsługę administracyjną i logistyczną kierownictwa, pracowników oraz organów Centrum, a także nadzorować proces zakupów opartych o prawo zamówień publicznych w szczególności poprzez:

 

 • zapewnienie efektywnej obsługi administracyjnej sekretariatów, recepcji i kancelarii;
 • nadzór nad procesem sporządzania i aktualizacji planów udzielania zamówień publicznych i ich realizacją;
 • planowanie i nadzorowanie remontów, inwestycji i prac konserwacyjnych biura;
 • zarządzanie projektem relokacji siedziby Centrum;
 • organizowanie oraz koordynowanie procesu przygotowania Centrum do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz wprowadzenie stopni alarmowych lub stopni nadzwyczajnych.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem zespołami lub organizacjami;
 • doświadczenie w optymalizacji procesów oraz tworzeniu procedur;
 • ugruntowana wiedza z obszaru logistyki;
 • dobra znajomość prawa zamówień publicznych;
 • znajomość rynku inwestycyjnego i nieruchomości;
 • rozbudowane umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia;
 • profesjonalizm, orientacja biznesowa i elastyczność;
 • umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy w organizacji stosującej prawo zamówień publicznych;
 • doświadczenie w planowaniu oraz realizacji dużych projektów.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Dariusz Zawadka, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.