radca prawny

obsługa prawna programów wykorzystujących innowacyjne metody zarządzania

termin nadsyłania aplikacji:  
18.12.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


RADCA PRAWNY
obsługa prawna programów wykorzystujących innowacyjne metody zarządzania

nr referencyjny: BDP_10_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za obsługę prawną Centrum w zakresie przedsięwzięć związanych z prawem nowych technologii. 

 Główne zadania:

 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu projektów i wzorów dokumentów, między innymi w zakresie programów i przedsięwzięć wykorzystujących innowacyjne metody finansowania innowacji, w tym tryb zamówień przedkomercyjnych i partnerstwa innowacyjnego;
 • kompleksowe doradztwo prawne, w zakresie realizacji przez NCBR zadań związanych z wdrażaniem programów z wykorzystaniem innowacyjnych metod finansowania innowacji;
 • współpraca w opracowywaniu projektów i dokumentów, w tym wzorów umów,
  w zakresie realizacji ww. programów zawierających stanowisko Dyrekcji oraz organów NCBR;
 • wydawanie opinii prawnych w zakresie prawa nowych technologii, prawa podatkowego, prawa finansów publicznych, prawa funduszy europejskich, prawa zamówień publicznych, prawo cywilne (w tym prawo własności intelektualnej), prawo spółek handlowych na potrzeby Dyrekcji, organów Centrum oraz komórek organizacyjnych;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa
  opiniowanie pod względem formalnoprawnym i współpraca w tworzeniu projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, ich aktualizacja oraz sporządzanie wersji jednolitych;
 • opiniowanie i współpraca w tworzeniu projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora, Zastępców Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych oraz wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej NCBR.

OCZEKIWANIA:

 • tytuł radcy prawnego lub wykazanie się uprawnieniami pozwalającymi na uzyskanie wpisu na listę radców prawnych w oparciu o przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • minimum 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi prawnej podmiotów publicznych/ prywatnych w ramach pracy w kancelarii prawnej albo wewnętrznym dziale prawnym;
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, w tym prawa zobowiązań, prawa zamówień publicznych, przepisów z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa gospodarczego;
 • znajomość programów prawniczych (LEX, LexPolonica Legalis);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • dobra obsługa pakietu MS Office:
 • rozbudowane umiejętności komunikacyjne;
 • terminowość, dobra organizacji pracy i samodzielność:
 • odpowiedzialność;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy w instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej/instytucji wdrażającej w zakresie obsługi prawnych aspektów realizacji programów z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej;
 • doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie projektów badawczo-rozwojowych;
  doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów z sektora transportu (drogowego, kolejowego) oraz energetyki;
 • zainteresowanie naukowe związane z prawem nowych technologii, prawem zamówień publicznych, prawem ochrony środowiska.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista osób spełniających kryteria formalne (474 KB)

27.05.2021 11:15 Monika Szczegot-Pilarczyk 22.12.2020 17:52 Monika Szczegot-Pilarczyk Pobierz

Wyniki naboru:

Rekrutacja zakończona bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia