zastępca kierownika sekcji

wdrażanie i rozliczanie projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
09.12.2021Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wiesz, jak działa inteligentny recenzent do rekomendacji książek? Albo stetoskop współpracujący ze smartfonem? A symulator katastrof drogowych do szkolenia służb ratunkowych? Takie projekty wspieramy naszą codzienną pracą w Grupie NCBR. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki.


ZASTĘPCA KIEROWNIKA SEKCJI
wdrażanie i rozliczanie projektów

nr referencyjny: DWB_07_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

umowa o pracę / umowa na czas zastępstwa (około 1,5 roku)


TWOJA ROLA: 

Koordynacja oraz zapewnienie wsparcia dla zespołu zajmującego się nadzorem nad właściwym rozliczeniem umów o dofinansowanie beneficjentów realizujących projekty dofinansowane przez NCBR ze środków publicznych (w tym UE).

GŁÓWNE ZADANIA:

 

 • bieżący nadzór nad pracą sekcji obsługującej realizowane umowy o dofinansowanie projektów;
 • merytoryczne wsparcie pracowników sekcji;
 • weryfikacja wniosków o płatność jako „druga para oczu”;
 • wsparcie beneficjentów w procesie wdrażania oraz rozliczania projektów poprzez telefoniczne i korespondencyjne udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi na ich pytania;
 • stała i bieżąca współpraca z innymi sekcjami oraz działami organizacji.

OCZEKIWANIA:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie obejmujące zarządzanie zespołem operacyjnym i/lub zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem projektowym;
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją, nadzorem lub rozliczaniem projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych;
 • dobra znajomość przepisów i zasad dotyczących funduszy strukturalnych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • orientacja na wynik oraz umiejętność realizacji ambitnych celów;
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów oraz dobra organizacja pracy własnej i podlegającego zespołu;
 • dobra znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • wykształcenie wyższe.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w projektach wdrażania zmian procesów, etc.;
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014-2020;
 • znajomość prawa zamówień publicznych.

OFERUJEMY:
 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista_kandydatow_spelniajacych_kryteria_formalne_DWB_07_S1_21_Zastepca_kierownika_sekcji.pdf (452 KB)

21.01.2022 10:38 Maria Czapska-Kępka 13.12.2021 14:53 Maria Czapska-Kępka Pobierz

Wyniki naboru:

Proces rekrutacyjny zakończony bez wyboru kandydata/ki.