zastępca dyrektora działu operacyjnego

dział wyboru projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
30.07.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU OPERACYJNEGO
Dział Wyboru Projektów

nr referencyjny: DWP_01_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Współodpowiedzialność za zapewnienie efektywnej i skutecznej obsługi naboru wniosków o dofinansowanie, ich oceny i wyboru.

Główne zadania:

 • współodpowiedzialność za realizację procesów weryfikacji warunków formalnych, formalnej i merytorycznej oceny wniosków oraz podpisywania umów o dofinansowanie zgodnie z właściwymi regulacjami i zatwierdzonymi planami (czas, koszt, efekt i dodatkowe wskaźniki),
 • planowanie i nadzór nad zasobami i procesami niezbędnymi do realizacji procesu obsługi wyboru projektów,
 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi wnioskodawcy i beneficjenta,
 • efektywne zarządzanie zespołem realizującym powierzone zadania.

Dział wyboru projektów obsługuje zadania związane z wyborem wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) i Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) oraz w konkursach finansowanych ze środków krajowych. Po więcej informacji o aktualnie trwających naborach wniosków zapraszamy na nasza stronę www.ncbr.gov.pl.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 10 lat doświadczenia zawodowego,
 • minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem,
 • minimum 2 lata doświadczenia w procesie oceny wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych, w szczególności oceny formalnej, merytorycznej i procedury odwoławczej,
 • bardzo dobra znajomość publicznych narzędzi finansowanych wspierających rozwój B+R,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,
 • umiejętność analizy biznesowej, finansowej i organizacyjnej połączona z doświadczeniem w inicjowaniu i wdrażaniu inicjatyw doskonalących,
 • orientacja na wynik oraz umiejętność realizacji ambitnych celów,
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • nienaganna postawa etyczna.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Sylwia Kamińska, Legionowo

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.