młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

termin nadsyłania aplikacji:  
22.08.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


MŁODSZY SPECJALISTA

obsługa finansowo-merytoryczna umów

 

nr referencyjny: DWB_04_S20_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

umowa o pracę / umowa na czas zastępstwa

Do tej pory nie prowadziłeś/aś dokumentacji merytoryczno-finansowej projektów i nigdy nie słyszałeś/aś o wnioskach o płatność? Nic nie szkodzi!

Chętnie podzielimy się swoją wiedzą i wszystkiego Cię nauczymy, tak byś mógł/mogła sprawnie wykonywać swoje zadania.

Poszukujemy przede wszystkim osób odpowiedzialnych, chętnych do nauki, które są skrupulatne i dokładne oraz otwarte na zdobycie swoich (często pierwszych doświadczeń) w pracy biurowej związanej z rozliczaniem projektów.

JEŚLI:

  • posiadasz wykształcenie średnie;
  • lubisz analizować dane i wyciągać wnioski;
  • jesteś zorganizowany/a i samodzielny/a;
  • dobrze znasz pakiet MS Office (MS Word, MS Excel);
  • lubisz pracować w zespole.

APLIKUJ!

Nad Twoim rozwojem w obszarze prowadzenia dokumentacji projektów, będzie czuwał doświadczony opiekun merytoryczny, do którego w każdej chwili, będziesz mógł/ogła się zwrócić po pomoc i niezbędną wiedzę w nowej roli.

GŁÓWNE ZADANIA:

Jako opiekun projektów będziesz wspierał/a naszych beneficjentów na poszczególnych etapach realizacji projektów, poprzez:

  • prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej projektów (np. monitorowanie, analizowanie i opiniowanie zmian w projekcie, aneksowanie umów o dofinansowanie itp.);
  • rozliczanie wniosków o płatność realizowanych umów (m. in. analiza formalno-rachunkowa wydatków i zamówień udzielanych w projektach, sprawdzanie dowodów księgowych związanych z wydatkami projektowymi, etc.);
  • współpracę z ekspertami zewnętrznymi (np. w zakresie oceny merytorycznej dot. zmian w projekcie);
  • bieżącą obsługę i wsparcie beneficjentów (udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi, prowadzenie korespondencji).

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Kacper Masztalerz, Warszawa
Michał Myć, Warszawa
Jacek Topczewski, Warszawa
Mateusz Wroniszewski, Warszawa
Michał Oronowicz, Jarosław
Anna Śmiałkowska, Łódź
Monika Karczewska, Warszawa
Sandra Kośnik, Ostrołęka
Klaudia Kubisz, Ząbki
Paweł Turek, Nasielsk
Klaudia Krawczyk, Serock

Doświadczenie i kompetencje kandydatów odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.