specjalista operacyjny

wybór projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
14.09.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


SPECJALISTA OPERACYJNY
wybór projektów

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy o pracę na czas zastępstwa (minimum rok)

nr referencyjny: DWP_02_S2_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować zadania związane z obsługą formalno-organizacyjną procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych składanych do NCBR.

Główne zadania:

 • udział w procesach formalnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów i weryfikacji protestów (czyli procesów odwoławczych od wyników oceny wniosku),
 • bieżąca kompleksowa współpraca z ekspertami merytorycznymi biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie (w tym powierzanie/odbiór prac, opinii merytorycznych, etc.),
 • przygotowywanie, obsługa organizacyjna i prowadzenie spotkań panelowych będących elementem oceny wniosków o dofinansowanie (funkcja sekretarza paneli).

Jesteśmy organizacją, która dofinansowuje ze środków publicznych innowacyjne projekty. Otrzymanie dofinansowania odbywa się na zasadach precyzyjne określonego konkursu, w ramach którego przyjmujemy, a następnie oceniamy (we wsparciem dziedzinowych ekspertów merytorycznych) zgłoszenia wnioskodawców o dofinansowanie ich innowacyjnych projektów. Aktualnie poszukiwani specjaliści dołączą do zespołu obsługującego pierwszy etap obsługi takich projektów tj. formalną weryfikacje wniosków o dofinansowanie i organizacje procesu ich oceny.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • minimum rok doświadczenia w obsłudze wnioskodawcy przy procesie oceny wniosków w ramach środków publicznych,
 • znajomość zasad związanych z wdrażaniem i realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze środków publicznych (proces oceny wniosków, rozliczania, prowadzenie dokumentacji, etc.), w tym doświadczenie w obsłudze projektów w ramach funduszy unijnych,
 • umiejętność współpracy, budowania i rozwijania relacji,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia,
 • minimum średnio zaawansowana znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność efektywnego planowania i organizacji pracy,
 • nienaganna postawa etyczna.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Paulina Zaborowska, Warszawa
Kamil Gronek, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatów odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.