kierownik sekcji operacyjnej

rozliczania projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
27.08.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KIEROWNIK SEKCJI OPERACYJNEJ
rozliczania projektów


nr referencyjny: DRK_08_S2_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA: 

Zarządzanie zespołem specjalistów zajmujących się obsługą projektów konkursowych realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków EFS w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej.


Główne zadania:

 • Planowanie, monitorowanie i nadzorowanie pracy 15 osobowego zespołu;

 • Wspieranie, motywowanie i rozwój podległych pracowników;

 • Monitorowanie projektów realizowanych w ramach programów wsparcia rozwoju kadry naukowej (dotyczących rozwoju szkolnictwa wyższego oraz adresowanych do młodej kadry naukowej) finansowanych ze środków EFS;

 • Zarządzanie zleceniami zewnętrznymi sekcji zapewniając spójność działań i wizerunku NCBR;

 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi beneficjentów, w tym optymalizacja procesów, wdrażanie usprawnień i innowacji w procesie obsługi beneficjentów NCBR;

 • Współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi NCBR w zakresie realizacji odpowiedzialności i zadań sekcji.


OCZEKIWANIA:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące zarządzanie zespołem operacyjnym lub zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem projektowym; 

 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją lub nadzorem lub rozliczaniem projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych;

 • dobra znajomość przepisów i zasad dotyczących funduszy strukturalnych; 

 • umiejętność  analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;

 • orientacja na wynik oraz umiejętność realizacji ambitnych celów; 

 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów oraz dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu; 

 • dobra znajomość programów pakietu MS Office; 

 • wykształcenie wyższe.


MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy w projektach wdrażania zmian w procesach, organizacji bądź wdrażania systemów informatycznych;

 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014-2020;

 • znajomość prawa zamówień publicznych.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Monika Korowajczyk-Sujkowska - Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.