kierownik sekcji operacyjnej

biuro strategii i rozwoju

termin nadsyłania aplikacji:  
30.07.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KIEROWNIK SEKCJI OPERACYJNEJ
Biuro Strategii i Rozwoju

nr referencyjny: BSR_11_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kierowanie zespołem odpowiedzialnym za rozwój i zarządzanie ofertą NCBR w zakresie konkursów finansowanych ze środków europejskich EFR oraz zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji celów i strategii Centrum w tym obszarze.

Główne zadania:

 

 • organizacja pracy i zarządzanie podległym zespołem wg przyjętych standardów 
 • dbałość o wysoką efektywność zespołu i przyjazną atmosferę pracy
 • merytoryczne wsparcie pracowników sekcji
 • odpowiedzialność za realizację celów dotyczących portfolio programów finansowanych ze środków europejskich (EFR)
 • współpraca z interesariuszami, zleceniodawcami, Partnerami konkursów w celu efektywnego  zarządzania portfolio programu
 • współtworzenie harmonogramu i budżetu konkursów i nadzór nad jego terminową realizacją
 • sporządzanie zbiorczego planu realizacji konkursów wg zatwierdzonych założeń (m.in.: czas, alokacja, koszt, wskaźniki) i bieżące raportowanie prognozy oraz stopnia jego wykonania
 • definiowanie i promowanie standardów przygotowania i realizacji konkursów celem ograniczenia różnorodności i zwiększenia efektywności ich obsługi
 • zarządzanie ryzykiem portfolio konkursów, inicjowanie planów naprawczych, w tym uruchamianie nowych konkursów, relokacje środków między konkursami
 • inicjowanie i nadzór wykonania zadań doskonalących oraz zwiększających efektywność realizacji konkursów 
 • efektywna współpraca z pozostałymi komórkami Centrum biorącymi udział w definiowaniu i realizacji konkursów
 • dbałość o wizerunek Centrum i satysfakcję Wnioskodawcy i Beneficjenta organizowanych konkursów
 • wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów dot. konkursów, skarg, eskalacji
 • współpraca w obszarze promocji portfolio konkursów i propagowania ich pozytywnych skutków
 • nadzór nad przepływem i dostępem do informacji dot. konkursów 
 • zapewnienie terminowych sprawozdań i raportów 

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym w obszarze tworzenia oferty
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, w tym umiejętności organizowania, oceny pracy, motywowania i rozwoju podległych pracowników
 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R
 • bardzo dobra teoretyczna i praktyczna wiedza z obszaru projektów finansowanych ze środków europejskich
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista
 • umiejętność kreowania pozytywnego środowiska pracy oraz współpracy z pozostałymi komórkami organizacji
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym
 • nienaganna postawa etyczna

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • znajomość PZP
 • doświadczenie we współpracy z administracją państwową


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.