ekspert operacyjny

inwestycje kapitałowe

termin nadsyłania aplikacji:  
23.07.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

 

EKSPERT OPERACYJNY

 inwestycje kapitałowe 

nr referencyjny: DIBR_05_S2_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Nadzór nad inwestycjami kapitałowymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Praca eksperta ds. Inwestycji Kapitałowych wiąże się z dużą samodzielnością, realnym wpływem na decyzje podejmowane w ramach nadzorowanych projektów, możliwością zdobycia unikalnej wiedzy z zakresu inwestycji publicznych w fundusze kapitałowe oraz daje szansę udziału w tworzeniu ekosystemu innowacji w Polsce.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • wykonywanie samodzielnego, kompleksowego nadzoru nad funduszami venture capital finansowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej monitorowanych beneficjentów programu BRIdge Alfa oraz nadzorowanych obszarów,
 • weryfikacja dokumentacji związanej z realizowanymi projektami,
 • uczestnictwo w Komitetach Inwestycyjnych funduszy oraz współpraca z ekspertami NCBR,
 • nadzór i monitorowanie prawidłowości realizacji umów oraz projektów inwestycyjnych,
 • sporządzanie raportów i analiz na potrzeby NCBR, w szczególności analiz w ramach monitoringu inwestorskiego,
 • bieżąca współpraca z innymi działami NCBR (dział prawny, dział kontrolingu, dział finansowania projektów).


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy obszarach związanych z analizą finansową lub prawno-biznesową albo monitoringiem lub nadzorowaniem projektów, współfinansowanych ze środków publicznych w tym projektów B+R,
 • wiedza z zakresu oceny i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • samodzielność i odpowiedzialność za realizację zadań,
 • umiejętność priorytetyzacji zadań i zdolność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności: komunikacyjne, rozwiązywania problemów i negocjowania rozwiązań,
 • nienaganna postawa etyczna.


MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach rynku finansowego,
 • wiedza z zakresu oceny i realizacji projektów inwestycyjnych,
 • posiadanie licencji doradcy inwestycyjnego lub tytułu CFA (lub w trakcie ubiegania się),
 • zaawansowana znajomość narzędzi informatycznych takich jak MS Excel, MS PowerPoint, bazodanowych.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Ewa Wiśniewska, Wiązowna
Mariusz Grabowski, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatów odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.