kierownik sekcji operacyjnej

dział krajowego punktu kontaktowego (wyzwania globalne)

termin nadsyłania aplikacji:  
20.08.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBR - wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) - jest największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. NCBR realizuje także zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu ramowego UE na rzecz wsparcia badań i innowacji - Horyzont Europa. To już 9. program ramowy UE w tej dziedzinie i zarazem największy na świecie program tego typu. HE dysponuje budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021-2027. Eksperci KPK wspierają polskie podmioty w aplikowaniu do programu oraz na etapie realizacji projektów. Poprzez działania opiniodawcze i negocjacyjne na etapie programowania, a także działania szkoleniowe i konsultacyjne w relacji z zainteresowanymi podmiotami, KPK podejmuje starania na rzecz maksymalizacji udziału polskich beneficjentów w tym europejskim przedsięwzięciu o kluczowym znaczeniu dla sektora badań i innowacji.


KIEROWNIK SEKCJI OPERACYJNEJ
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego

(wyzwania globalne)

nr referencyjny: BWM_SWG_02_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie SEKCJĄ WYZWAŃ GLOBALNYCH w Dziale Krajowego Punktu Kontaktowego.

Jeśli: 

 • masz doświadczenie w sferze B+R+I (nauka / biznes / otoczenie nauki); 
 • sprawnie porozumiewasz się w jęz. angielskim; 
 • interesuje Cię współpraca międzynarodowa; 
 • lubisz kontakt z ludźmi 

...być może to idealna praca dla Ciebie. 

 Do najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • nadzór i koordynacja prac Sekcji związanych z realizacją zadań w następujących obszarach programu Horyzont Europa:    
  •  Zdrowie;
  • Klimat, energia, mobilność;
  • Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko
  • EURATOM
 • odpowiedzialność za zarządzanie ok 10-osobowym zespołem pracowników. 

Główne zadania Działu to:

 • monitorowanie polityk i działań związanych z ekosystemem wsparcia innowacji Unii Europejskiej w szczególności w ramach programu Horyzont Europa i EURATOM;
 • udział w pracach komitetów programowych programu Horyzont Europa i reprezentowanie stanowiska Polski;
 • udział w pracach krajowych grup eksperckich;
 • partycypowanie w przygotowywaniu dokumentów, w tym stanowisk Rządu RP w odniesieniu do programu Horyzont Europa oraz polityki naukowo-innowacyjnej UE;
 • partycypowanie w przygotowywaniu instrumentów wsparcia dla polskich wnioskodawców biorących udział w konkursach programu Horyzont Europa;
 • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych i konsultacyjnych w zakresie programu Horyzont Europa i EURATOM (Fission);
 • synergiczna, bieżąca współpraca z Biurem NCBR w Brukseli.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze badań i innowacji, w tym doświadczenie związane z koordynacją zadań w zakresie współpracy międzynarodowej i współpracy z instytucjami Unii Europejskiej;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • doświadczenie w pracach gremiów międzynarodowych i prezentowaniu stanowiska RP;
 • dobra znajomość procesu decyzyjnego Unii Europejskiej oraz zasad działania programów ramowych UE ds. badań i innowacji;
 • znajomość zagadnień związanych z ekosystemem innowacji w Polsce oraz finansowaniem projektów B+R+I;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1;
 • umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia;
 • profesjonalizm, orientacja biznesowa, elastyczność i sprawczość;
 • umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i organizacyjne;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z programów ramowych;

 • znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego na poziomie minimum B2;

 • wykształcenie z dziedziny będącej w kompetencjach Sekcji Wyzwań Globalnych (m.in. nauki o ziemi, fizyka, medycyna);

 • studia podyplomowe/ szkolenia specjalistyczne w zakresie zagadnień związanych z działaniem instytucji Unii Europejskiej.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Rafał Duczmal, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.