młodszy specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
16.05.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


MŁODSZY SPECJALISTA OPERACYJNY
rozliczanie projektów

nr referencyjny: DRK_06_S6_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


umowa o pracę / umowa na czas zastępstwa


TWOJA ROLA:
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozliczanie projektów realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków PO WER w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej.

Główne zadania:

 

 • rozliczanie wniosków o płatność w projektach, w tym analiza i ocena formalno-rachunkowa wydatków i zamówień udzielanych w ramach projektów (m.in.: sprawdzanie wszystkich dowodów księgowych związanych z projektem, angażowaniem personelu, uczestników);
 • ścisła współpraca z beneficjentami NCBR i wsparcie procesu wdrażania oraz rozliczania projektów, w tym bieżąca korespondencja z beneficjentami, udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi na pytania beneficjentów;
 • bieżąca obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie weryfikacji wniosków o płatność;
 • współpraca z innymi zespołami NCBR w zakresie realizacji powierzonych zadań i odpowiedzialności sekcji.

OCZEKIWANIA:

 • minimum 1 rok całkowitego doświadczenia zawodowego;
 • minimum wykształcenie średnie;
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel);
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji, współpracy w zespole oraz budowania dobrych relacji ze współpracownikami i klientami;
 • wysoka kultura osobista i nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie obejmujące obsługę projektów dofinansowanych ze środków publicznych (np. proces oceny wniosków, kontroli projektów, rozliczania, prowadzenie dokumentacji, etc);
 • znajomość przepisów i zasad związanych z wdrażaniem i realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
 • umiejętność obsługi systemu SL2014;
 • doświadczenie w pracy w instytucji przyznającej dofinansowanie na realizację projektów;
 • wykształcenie wyższe.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Sylwia Goławska, Gabryelin
Aleksandra Zielony, Wygoda
Małgorzata Lis, Inowrocław
Sara Kuczyńska, Warszawa
Agnieszka Dołęga, Warszawa
Aleksandra Wziątek, Warszawa
Natalia Żaworonek, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatek odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.