starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

termin nadsyłania aplikacji:  
16.05.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


STARSZY SPECJALISTA OPERACYJNY
programy i konkursy krajowe

Umowa na zastępstwo min. 6 miesięcy

nr referencyjny: BSR_09_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Udział w opracowywaniu projektów programów i konkursów finansowanych ze środków krajowych oraz ich uruchamianie i monitorowanie celem skutecznej i efektywnej realizacji celów i strategii Centrum w tym obszarze. 


GŁÓWNE ZADANIA:

 • Ustalanie, utrzymanie i promocja standardów dokumentacji i procesów definiowania, uruchamiania i monitorowania programów i konkursów z portfela sekcji,
 • Udział w definiowaniu wymagań funkcjonalnych do systemów informatycznych dot. wdrożenia, monitoringu i ewaluacji programów wg obowiązujących standardów,
 • Planowanie i nadzór nad budżetem sekcji,
 • Koordynacja przygotowywania analiz, zestawień dot. programu na potrzeby interesariuszy, kontroli, zapytań zewnętrznych,
 • Zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej nt. uruchamianych programów/ konkursów i zmian, w tym szkolenia pracowników Centrum w zakresie zasad i funkcjonowania programów/ konkursów,
 • Uczestnictwo w pracach Zespołów Redakcyjnych/Komitetach Sterujących,
 • Koordynacja udziału przedstawicieli Centrum w komitetach sterujących, grupach roboczych i zespołach ekspertów związanych z przygotowywaniem, uruchamianiem i wdrażaniem programów.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy zawodowej,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista
 • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność organizacji spotkań, dokumentowania ich przebiegu/rozliczania (protokoły/rachunki itp.)
 • samodzielność, skrupulatność, terminowość realizacji zadań
 • nienaganna postawa etyczna

MILE WIDZIANE:

 • mile widziane doświadczenie w obszarze tworzenia oferty, strategii lub B+R
 • doświadczenie we współpracy z administracją państwową
 • wiedza nt. funkcjonowania finansów publicznych


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Kalina Skomorowska, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.