doradca strategiczny

gospodarka obiegu zamkniętego

termin nadsyłania aplikacji:  
03.03.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


DORADCA STRATEGICZNY

gospodarka obiegu zamkniętego

nr referencyjny: DRIM_01_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Poszukujemy eksperta, który będzie pełnił funkcję doradcy merytorycznego przy programach badawczo-rozwojowych w zakresie nowych technologii w obszarze europejskiego zielonego ładu, w szczególności gospodarki obiegu zamkniętego energii/surowców/wody. 

Główne zadania:

 • merytoryczne wsparcie kierowników projektów obejmujących swoją tematyką zagadnienia w zakresie europejskiego zielonego ładu;
 • poszukiwanie i adaptacja do warunków polskich najlepszych praktyk w zakresie finansowania i zarządzania pracami B+R oraz wspierania komercjalizacji wyników badań;
 • merytoryczne wsparcie procesów uruchamiania i zarządzania kompleksowymi projektami badawczo-rozwojowymi, realizowanymi w formule innowacyjnych zamówień publicznych;
 • nawiązywanie i rozwój współpracy z aktualnymi i potencjalnymi partnerami i interesariuszami tych projektów.


Projekty, które będzie wspierał poszukiwany doradca realizowane są przez NCBR w formule innowacyjnych zamówień publicznych – po więcej informacji zapraszamy TU
Rolą pracownika, którego aktualnie szukamy będzie doradztwo strategiczne przy inicjowaniu oraz realizacji programów obejmujących różne zagadnienia związane z gospodarką obiegu zamkniętego dla kadry zarządzającej grupą tych projektów, jak i zespołów je realizujących (pojedynczy program zarządzany jest przez PMa, który operacyjne nadzoruje i realizuje go wraz z dedykowanym zespołem analitycznym oraz wsparciowym).


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • doświadczenie w pracy w obszarze specjalizacji stanowiska lub pokrewnym;
 • dobre rozeznanie w zagadnieniach europejskiego zielonego ładu, rozumienie uwarunkowań poszczególnych branż oraz wzajemnych powiązań między nimi;
 • znajomość wyzwań klimatycznych, technologicznych i prawnych związanych z wdrażaniem strategii europejskiego zielonego ładu – w Polsce i w Europie;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się, w tym również w obszarze merytorycznym;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • wysoko rozwinięte umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia;
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne;
 • łatwość nawiązywania i podtrzymywania sieci kontaktów;
 • umiejętność pracy w szybko zmieniającym się środowisku, pod presją czasu;
 • łatwość nawiązywania i podtrzymywania sieci kontaktów;
 • umiejętność pracy w szybko zmieniającym się środowisku, pod presją czasu;
 • nienaganna postawa etyczna.


MILE WIDZIANE:

 • wiedza w zakresie technologii OZE;
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe związane np.: z ochroną środowiska, naukami przyrodniczymi, klimatem, prawem klimatycznym;
 • ukończenie więcej niż jednego kierunku studiów lub studiów podyplomowych - dopełniających wiedzę z wymaganego obszaru specjalizacji stanowiska;
 • doświadczenie w realizacji projektów B+R, opracowywaniu nowych technologii lub w ich wdrożeniach na rynek komercyjny w obszarze specjalizacji stanowiska;
 • kompetencje w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz w zakresie prowadzenia przetargów.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Łukasz Adrian, Sieradz

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.