koordynator projektu II

dotacje funduszowe

termin nadsyłania aplikacji:  
03.03.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KOORDYNATOR PROJEKTU II
dotacje funduszowe

nr referencyjny: BSR_07_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie przypisanymi konkursami/programami realizowanymi przez NCBR jako IP  znajdującymi się w portfelu Sekcji Dotacji Funduszowych w celu zapewnienia realizacji celów i strategii Centrum


GŁÓWNE ZADANIA:

 • Koordynacja terminowej i zgodnej z obowiązującymi procedurami organizacji i realizacji konkursów/ programów finansowanych ze środków EFRR, w tym przygotowanie, uruchamianie, monitoring i aktualizacja konkursu/ programu;
 • Udział w przygotowywaniu, opiniowaniu projektów dokumentów i aktów prawnych dotyczących wdrażania konkursów/ programów;
 • Udział w ustalaniu, utrzymaniu i promocji standardów dokumentacji i procesów definiowania, uruchamiania i monitorowania konkursów/ programów z portfolio;
 • Przygotowanie, prognozowanie i bieżący monitoring harmonogramu przypisanych konkursów/ programów i wykorzystania alokacji;
 • Bieżąca analiza postępu zadań dot. konkursów/programów realizowanych przez inne komórki organizacyjne w tym monitoring i analiza poziomu osiągnięcia wskaźników efektywności i założeń konkursów/ programów oraz monitoring ryzyka konkursu/ programu;
 • Koordynacja udziału przedstawicieli Centrum w komitetach sterujących, grupach roboczych i zespołach ekspertów związanych z przygotowywaniem, uruchamianiem i wdrażaniem konkursów/ programów;
 • Zapewnienie efektywnej komunikacji z innymi komórkami Centrum, Instytucją Zarządzającą, innymi interesariuszami konkursów i programów, w tym szkolenie pracowników Centrum w zakresie zasad i funkcjonowania konkursów.


OCZEKIWANIA:

 • znajomość zasad finansowania projektów B+R ze środków UE;
 • min. 5 lata doświadczenia zawodowego;
 • min. 2 lata doświadczenia związanego ze współpracą z administracją publiczną;
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość sektora B+R;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym min B1 wg. skali rady Europy;
 • otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji oraz wysoki poziom kultury osobistej;
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • umiejętność kreowania pozytywnego środowiska pracy oraz współpracy z pozostałymi komórkami Centrum;
 • nienaganna postawa etyczna.


MILE WIDZIANE:

 • znajomość prawa, procedur przyznawania środków publicznych;
 • znajomość metodyki zarządzania projektami;
 • znajomość programów bazodanowych.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Maria Szufleńska, Warszawa
Justyna Mielczarek, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatek odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.