REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista operacyjny

współpraca z ekspertami zewnętrznymi

DZE_01_S2_21
starszy specjalista operacyjny

"Przestrzeń kosmiczna" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_02_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Technologie cyfrowe" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Klimat, Energia, Mobilność" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SWG_01_S1_21
specjalista/ ekspert

w dziale wsparcia komunikacji i marketingu strategicznego

DWKMS_01_S1_21
główny specjalista wsparcia

zwrot środków europejskich

BDP_10_S1_21
starszy specjalista operacyjny

obsługa projektów

DOB_04_S2_21
główny specjalista operacyjny

fundusze kapitałowe

DFK_01_S1_21
specjalista/-ka

ds. wsparcia grup badawczych

IDEAS_11_S1_21
współpracownik

ds. archiwizacji

DWB_02_W17_21