główny specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

termin nadsyłania aplikacji:  
21.12.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA OPERACYJNY
współpraca międzynarodowa


nr referencyjny: DWM_08_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów międzynarodowych w ramach prowadzonych przez NCBR inicjatyw lub programów. 

 Główne zadania: 

 • przygotowywanie i negocjowanie z partnerami zagranicznymi umów międzynarodowych oraz listów intencyjnych;
 • określanie warunków uczestnictwa podmiotów polskich w konkursach ogłaszanych w ramach danej inicjatywy;
 • przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie, w tym przeprowadzanie oceny formalnej;
 • przygotowanie, w uzgodnieniu z partnerami programu, listy rankingowej wniosków o dofinansowanie;
 • przygotowanie do zawarcia umów o wykonanie i finansowanie projektów w ramach ogłaszanych konkursów;
 • monitorowanie prawidłowości realizacji projektów w ramach umów zawieranych przez dział współpracy międzynarodowej;
 • przygotowanie bądź udział w opracowaniu opinii Centrum w zakresie współpracy międzynarodowej oraz materiałów o charakterze sprawozdawczym;
 • przygotowywanie wydarzeń międzynarodowych (spotkania, konferencje, seminaria);
 • uczestnictwo w spotkaniach krajowych i międzynarodowych;
 • sporządzanie i wygłaszanie anglojęzycznych prezentacji dotyczących wykonywanych zadań.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe magisterskie:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej;

 • znajomości języka angielskiego minimum na poziomie C1 (wg. skali Rady Europy);

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

 • sumienność, samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu zadań;

 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość zagadnień z obszaru finansów publicznych (dotacje, pomoc publiczna) oraz prawa zamówień publicznych;
 • doświadczenie w zakresie projektów w ramach Programów Ramowych UE;
 • dobra znajomość drugiego języka obcego.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Karolina Madrak, Warszawa 
Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.