zastępca kierownika sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
18.12.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


ZASTĘPCA KIEROWNIKA SEKCJI OPERACYJNEJ
wdrażania i rozliczania projektów

umowa o pracę na czas zastępstwa

nr referencyjny: DRK_12_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Zapewnienie wsparcia dla zespołu zajmującego się nadzorem nad właściwym rozliczeniem umów o dofinansowanie beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER.

Główne zadania:

 • bieżąca koordynacja pracy sekcji w zakresie weryfikacji wniosków o płatność dla realizowanych umów;
 • współpraca z zespołem IT przy wdrożeniu narzędzia wspierającego pracę działu (udział w spotkaniach zespołu projektowego, koordynacja i odbiór etapów projektu, proponowanie zmian i usprawnień)
 • stała i bieżąca współpraca z innymi sekcjami oraz działami.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • minimum roczne doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem i/lub prowadzeniem projektu;
 • znajomość przepisów i zasad dotyczących funduszy strukturalnych (wytyczne programowe, w szczególności Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014-2020);
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji,
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • 5-letnie doświadczenie pracy przy Europejskim Fundusz Społecznym;
 • doświadczenie związane z weryfikacją wniosków o płatność w ramach PO WER;
 • doświadczenie w rozliczaniu/realizacji projektów dla szkolnictwa wyższego;
 • doświadczenie w odzyskiwaniu kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom (nieprawidłowości) w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych;
 • doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Justyna Bladowska, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.