doradca strategiczny

budowanie wizerunku organizacji

termin nadsyłania aplikacji:  
03.11.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

DORADCA STRATEGICZNY
budowanie wizerunku organizacji

nr referencyjny: BSR_05_S1_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Poszukujemy eksperta, który będzie pełnił rolę doradcy strategicznego w zakresie budowania i umacniania marki NCBR zarówno na arenie krajowej i międzynarodowej. 

Jesteśmy nie tylko największym w Europie Centralnej dystrybutorem środków z funduszy publicznych ale także i prężnie działającym centrum kompetencji oraz wiedzy w dziedzinie projektów badawczo-rozwojowych. Zależy nam na tym by wiedza o naszej ofercie docierała do coraz większej grupy naszych interesariuszy. W związku z tym poszukujemy doświadczonego wewnętrznego doradcy strategicznego w zakresie budowania i zapewnienia zintegrowanej komunikacji z otoczeniem organizacji. 

Pracownik na tym stanowisku raportować będzie bezpośrednio do Dyrektora NCBR. 


OCZEKIWANIA:

  • wykształcenie wyższe,
  • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy wiązanej z współtworzeniem strategii organizacji w zakresie budowania marki organizacji lub doradztwem strategicznym w zakresie budowania marki organizacji,
  • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie budowania i podtrzymywania relacji z różnorodnymi interesariuszami organizacji,
  • doświadczenie w zarządzaniu zespołami odpowiadającymi za komunikację/promocję organizacji,
  • znajomość publicznych krajowych oraz międzynarodowych struktur i narzędzi finansowych wspierających rozwój B+R,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1,
  • rozbudowane umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia,
  • rozbudowane umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
  • profesjonalizm, orientacja biznesowa i elastyczność,
  • nienaganna postawa etyczna.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.