starszy specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

termin nadsyłania aplikacji:  
15.09.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

STARSZY SPECJALISTA 


nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

nr referencyjny: DOB_04_S1_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować zadania związane z obsługą projektów (finansowanych ze środków publicznych) z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.

Główne zadania:

 • udział w przygotowaniu dokumentacji konkursowych
 • obsługa procesu wyboru projektów, w tym: weryfikacja formalna wniosków złożonych w ramach konkursów, przeprowadzenie procesu oceny merytorycznej, prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji, z procedurą odwoławczą oraz przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy
 • merytoryczny nadzór nad realizacją projektów wyłonionych w konkursach, w tym: pełnienie funkcji przewodniczącego zespołów nadzorujących projekty, udział w ocenie etapów w projektach, weryfikacja formalna wniosków o zmiany w projektach, koordynacja procesu rozliczania projektów
 • współdziałanie z innymi działami NCBR oraz z instytucjami zewnętrznymi odpowiadającymi za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa (m. in. MSWiA, MON, ABW i inne)

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum dwuletnie doświadczenie związane z zarządzaniem, realizacją lub nadzorem projektów badawczo-rozwojowych lub inwestycyjnych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo gotowość do poddania się procedurze w celu uzyskania takiego poświadczenia
 • bardzo dobra znajomość MS Excel i MS Word
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
 • dokładność, terminowość oraz samodzielność
 • zorientowanie na efekty, umiejętność analizy i syntezy danych
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • nienaganna postawa etyczna
 • dyspozycyjność do wyjazdów służbowych (minimum 3-4 razy w miesiącu)

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość procesu realizacji prac badawczo–rozwojowych
 • zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa i obronności państwa
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1


OFERUJEMY:Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszych funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Proces zakończono w ramach rotacji wewnętrznej (bez wyboru kandydata z zewnątrz organizacji).