starszy specjalista

opiekun projektów grantowych w ramach programu BRIdge Alfa

termin nadsyłania aplikacji:  
22.08.2019


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 46 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

 

STARSZY SPECJALISTA

OPIEKUN PROJEKTÓW GRANTOWYCH 
PROGRAMU BRIdge Alfa

umowa na zastępstwo

 

nr referencyjny: DIBR_05_S1_19                                                                                                                   miejsce pracy: Warszawa  

 

TWOJA ROLA:

 • kompleksowa obsługa umów o dofinansowanie projektów grantowych realizowanych przez fundusze VC, w oparciu o współpracę z komórkami organizacyjnymi NCBR nadzorującymi program BRIdge Alfa, beneficjentami oraz ekspertami NCBR;
 • udział w nadzorze nad procesami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektów grantowych.

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • analiza formalno-prawna przedkładanych dokumentów pod kątem ich spójności z dokumentacją POIR oraz określonymi wymogami dotyczącymi finansowania projektów w ramach Programu;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej monitorowanych funduszy/beneficjentów programu BRIdge Alfa;
 • weryfikacja dokumentacji związanej z realizowanymi projektami;
 • uczestnictwo w Komitetach Inwestycyjnych funduszy oraz wsparcie ekspertów;
 • nadzór i monitorowanie prawidłowości realizacji umów.


JEŚLI POSIADASZ:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w obszarach związanych z analizą finansową/prawno-biznesową, konsultingiem, realizacją lub monitoringiem projektów współfinansowanych ze środków publicznych;
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy wymagającej rozumienia, konsultowania i weryfikacji zapisów dokumentów prawnych (doświadczenie niezbędne do analizy i negocjowania zapisów dokumentów regulujących procesy inwestycyjne) – ścisła współpraca merytoryczna z działem prawnym w tym zakresie;
 • znajomość MS Excel na poziomie średnio zaawansowanym;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i dbasz o szczegóły;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i negocjowania rozwiązań; 
 • nienaganną postawę etyczną.


MILE WIDZIANE:
 

 • zainteresowania z obszaru nowoczesnych technologii;
 • znajomość rynku start-up’ów;
 • doświadczenie związane z udziałem w finansowaniu lub realizacji projektów B+R lub wdrażania innowacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielną komunikację.

 

OFERUJEMY:

 

 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawa o naszych funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

 Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

lista formalna DIBR_05_S1_19 (351 KB)

14.10.2019 19:26 Małgorzata Sikorska 23.08.2019 13:52 Małgorzata Sikorska Pobierz

Wyniki naboru:

Aleksandra Orłowska-Wysmulski, Konstancin Jeziorna