ekspert

nadzór inwestorski nad funduszami Venture Capital

termin nadsyłania aplikacji:  
11.08.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 46 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.
EKSPERT

nadzór inwestorski nad funduszami Venture Capital

 


nr referencyjny:
 DIBR_04_S1_19          miejsce pracy: Warszawa        wymiar etatu: pełen etat  

 


TWOJA ROLA:
nadzór inwestorski nad prawidłowym funkcjonowaniem funduszy venture capital uruchomionych w ramach funduszu funduszy PFR NCBR CVC FIZAN finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.GŁÓWNE ZADANIA:

 • kompleksowa obsługa programów i umów współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz stała współpraca z beneficjentami, ekspertami, komórkami organizacyjnymi NCBR nadzorującymi proces/programy;
 • nadzór i monitorowanie działalności funduszu/funduszy VC w zakresie zgodności z zapisami umowy, w tym weryfikacja dokumentacji związanej z realizowanymi projektami inwestycyjnymi, funkcjonowaniem funduszy VC oraz spółek portfelowych;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej Programu BRIdge VC;
 • analiza dokumentów pod kątem ich spójności z  umową inwestycyjną, dokumentacją POIR;
 • analiza dokumentów przedkładanych na komitetach inwestycyjnych;
 • negocjowanie zapisów umów regulujących procesy inwestycyjne i ścisła współpraca z działem prawnym i/lub zewnętrznymi kancelariami prawnymi;
 • raportowanie przypadków naruszenia przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych przez Fundusz PFR NCBR CVC FIZAN, fundusze VC lub podmiot zarządzający.


JEŚLI POSIADASZ:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 4 letnie doświadczenie w pracy w obszarach związanych z analizą finansową lub prawno-biznesową, konsultingiem lub nadzorowaniem projektów;
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • znajomość Ms Excel i Word na poziomie średnio zaawansowanym;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i dbałość o szczegóły;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i negocjowania rozwiązań; 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1;
 • nienaganną postawę etyczną.

 

MILE WIDZIANE:

 • zainteresowania z obszaru nowoczesnych technologii;
 • znajomość rynku start-up’ów;
 • doświadczenie w pracy w instytucjach rynku kapitałowego;
 • doświadczenie w analizie finansowej lub prawno-biznesowej, konsultingu lub nadzorowaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawa o naszym funkcjonowaniu, po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  
Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

lista formalna DIBR_04_S1_19 (226 KB)

14.10.2019 19:34 Małgorzata Sikorska 13.08.2019 19:08 Małgorzata Sikorska Pobierz

Wyniki naboru:

Robert Waszkiewicz, Warszawa