starszy specjalista operacyjny

"Przestrzeń kosmiczna" w Programie Ramowym Horyzont Europa

termin nadsyłania aplikacji:  
25.08.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBR - wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) - jest największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. NCBR realizuje także zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu ramowego UE na rzecz wsparcia badań i innowacji - Horyzont Europa. To już 9. program ramowy UE w tej dziedzinie i zarazem największy na świecie program tego typu. HE dysponuje budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021-2027. Eksperci KPK wspierają polskie podmioty w aplikowaniu do programu oraz na etapie realizacji projektów. Poprzez działania opiniodawcze i negocjacyjne na etapie programowania, a także działania szkoleniowe i konsultacyjne w relacji z zainteresowanymi podmiotami, KPK podejmuje starania na rzecz maksymalizacji udziału polskich beneficjentów w tym europejskim przedsięwzięciu o kluczowym znaczeniu dla sektora badań i innowacji.STARSZY SPECJALISTA OPERACYJNY

"PRZESTRZEŃ KOSMICZNA"
W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT EUROPA

nr referencyjny: BWM_SKP_02_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za wsparcie polskich podmiotów w programie Horyzont Europa w obszarze "Przestrzeń kosmiczna".

Jeśli: 

 • masz doświadczenie w sferze B+R+I (nauka / biznes / otoczenie nauki); 
 • sprawnie porozumiewasz się w jęz. angielskim; 
 • interesuje Cię współpraca międzynarodowa; 
 • lubisz kontakt z ludźmi 

..być może to idealna praca dla Ciebie, zapoznaj się z ogłoszeniem :) 


Do najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie działań konsultacyjnych i szkoleniowych w zakresie przygotowywania i realizacji projektów w programie Horyzont Europa w przypisanym obszarze;
 • gromadzenie i opracowywanie informacji zgodnie z przypisanym obszarem programu HE na potrzeby prezentacji, publikacji, konsultacji, ekspertyz oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie odpowiednich obszarów programu Horyzont Europa poprzez udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach;
 • udział w seminariach i spotkaniach organizowanych przez Dział Krajowego Punktu Kontaktowego oraz współpracujące instytucje, analiza publikacji;
 • udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską, analiza dokumentów i udział w opracowywaniu stanowisk, a także reprezentowanie PL we wskazanych gremiach UE;
 • wyszukiwanie i docieranie do innowacyjnych przedsiębiorstw i ośrodków naukowych z potencjałem do składania wniosków w ramach programu Horyzont Europa;
 • udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość tematyki badawczo-innowacyjnej z zakresu „Przestrzeni kosmicznej”;
 • min 3-letnie doświadczenie w pracy związanej ze środowiskiem B+R+I (nauka / biznes / otoczenie nauki);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1 (wg skali Rady Europy);
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność współpracy i podejmowania inicjatywy;
 • profesjonalizm, elastyczność i sprawczość;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • ukończone studia z aspektami tematyki dotyczącej technologii kosmicznych;
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami UE;
 • znajomość specyfiki projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w szczególności z Programów Ramowych UE;
 • znajomość zagadnień dotyczących Europejskiej Polityki Kosmicznej;
 • znajomość języka: francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego na poziomie minimum B2;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i prezentacji.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne (442 KB)

24.09.2021 17:26 Mariusz Mazurek 27.08.2021 16:44 Monika Szczegot-Pilarczyk Pobierz

Wyniki naboru:

Rekrutacja zakończona bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.