starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

termin nadsyłania aplikacji:  
28.10.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


STARSZY SPECJALISTA OPERACYJNY
współpraca międzynarodowa

nr referencyjny: DWM_07_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za organizację konkursów międzynarodowych oraz monitorowanie prawidłowości realizacji projektów w ramach zawieranych umów.

 Główne zadania:

 • przeprowadzenie procedury konkursowej na warunkach i w trybie określonych w programach międzynarodowych;
 • współpraca z partnerami programu międzynarodowego obejmująca opracowanie założeń programu oraz organizację konkursów;
 • przeprowadzanie naboru wniosków o dofinansowanie, w tym przeprowadzanie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów;
 • przygotowanie, w uzgodnieniu z partnerami programu, listy rankingowej wniosków o dofinansowanie;
  przygotowanie do zawarcia umów o wykonanie i finansowanie projektów w ramach ogłaszanych konkursów;
 • monitorowanie prawidłowości realizacji projektów w ramach umów zawieranych przez dział współpracy międzynarodowej.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy zawodowej;
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. B2;
 • bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • swoboda zadaniowa w międzynarodowym środowisku pracy;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej i/lub we współpracy międzynarodowej;
 • udział w realizacji projektów oraz wiedza na temat Programów Ramowych UE.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Rekrutacja zakończona bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.