główny specjalista wsparcia

bezpieczeństwo informacji

termin nadsyłania aplikacji:  
19.06.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


GŁÓWNY SPECJALISTA WSPARCIA
bezpieczeństwo informacji

nr referencyjny: DB_07_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować działania mające na celu ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w Grupie NCBR.

Główne zadania: 

 • opracowywanie, nadzór oraz wydawanie i aktualizowanie standardów bezpieczeństwa dla zasobów NCBR;
 • koordynacja zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa infrastruktury oraz bezpieczeństwem fizycznym i osobowym;
 • wydawanie rekomendacji oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń dla Pracowników Grupy NCBR;
 • współpraca w zakresie ochrony danych osobowych, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
 • współpraca z komórkami Grupy NCBR w przeprowadzaniu postępowań na zakup sprzętu IT, systemów i oprogramowania w zakresie identyfikowania zagrożeń dla zasobów informacyjnych.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • praktyczna znajomości standardów ISO w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz opracowania i utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • wysokie kompetencje w zakresie komunikacji i współpracy; 
 • umiejętność poszukiwania nowych i innowacyjnych sposobów podejścia do zadań związanych z bezpieczeństwem organizacji;
 • umiejętność koordynowania i dokumentowania podejmowanych działań;
 • umiejętność analitycznego myślenia; 
 • umiejętności planowania i organizacji pracy;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum A2.

MILE WIDZIANE:

 • odbyte szkolenie dla audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017;
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do informacji o klauzuli "TAJNE"- wydane przez ABW lub SKW - ważne minimum rok;
 • zaświadczenie o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.