starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

termin nadsyłania aplikacji:  
03.05.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


STARSZY SPECJALISTA OPERACYJNY
obsługa finansowo-merytoryczna umów


nr referencyjny: DFP_02_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

umowa o pracę / umowa na czas zastępstwa

TWOJA ROLA: 

Merytoryczna i finansowa opieka nad wybranymi umowami z beneficjentami realizującymi projekty dofinansowane przez NCBR.

Jako opiekun projektu będziesz wspierał/a beneficjentów na poszczególnych etapach realizowanych przez nich projektów, zarówno w obszarze finansowym jak i merytorycznym.

Stanowisko cechuje różnorodność realizowanych zadań, dzięki czemu wykonywana praca jest bardzo rozwijająca oraz ciekawa. Nie grożą Ci nuda i rutyna.

Główne zadania:

 

 • bieżąca obsługa i wsparcie beneficjentów w zakresie realizowanych projektów;
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej projektów (monitorowanie, analizowanie i opiniowanie zmian w projekcie, aneksowanie umów o dofinansowanie itp.);
 • weryfikacja i ocena dokumentacji projektowej m.in. wniosków o płatność - weryfikacja postępu rzeczowego oraz kwalifikowalności wydatków beneficjenta na podstawie dokumentów, raportów okresowych – ocena formalna oraz współpraca z ekspertami w zakresie oceny merytorycznej;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kwalifikowalności wydatków w projektach;
 • przygotowywanie pism, analiz, notatek, zestawień itp. na potrzeby realizowanych przez instytucję zadań;
 • możliwy udział w wystąpieniach podczas spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów.

OCZEKIWANIA:

 • minimum 3 lata całkowitego doświadczenia zawodowego;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w jednym lub kilku z poniższych zakresów:

  • rozliczanie projektów w ramach środków publicznych i/lub funduszy strukturalnych;
  • weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej;
  • weryfikacja dokumentacji z przebiegu realizacji projektu;
  • kontrola należności i windykacji;
 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: finanse, zarządzanie, ekonomia, prawo, administracja;
 • dobra znajomość MS Office;
 • umiejętność logicznego myślenia, analizy zagadnień i wyciągania wniosków;
 • umiejętność efektywnej komunikacji, współpracy w zespole, budowania dobrych relacji ze współpracownikami oraz klientami;
 • samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacji pracy;
 • umiejętność efektywnego planowania pracy i realizacji zadań w terminie;
 • odporność na stres;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość przepisów i zasad dotyczących rozliczania funduszy strukturalnych (wytyczne programowe POIR, ustawa o finansach publicznych);
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą beneficjentów;
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kontroli projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i/lub postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 • znajomości przepisów ustawy o rachunkowości;
 • znajomości przepisów podatkowych (VAT, CIT);
 • znajomość systemu SL2014.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Joanna Radziejewska, Kielce
Katarzyna Wachowicz, Warszawa
Tomasz Izdebski, Łódź

Doświadczenie i kompetencje kandydatów odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.