ekspert wsparcia

analityk biznesowy

termin nadsyłania aplikacji:  
09.05.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


ANALITYK BIZNESOWY
ekspert wsparcia

nr referencyjny: BSR_08_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę, projektowanie, optymalizację procesów biznesowych. Wyznaczanie priorytetów w zakresie optymalizacji, automatyzacji, współpracę z zespołem deweloperskim przy tworzeniu oprogramowania, wdrażanie biznesowe przyjętych rozwiązań.


Główne zadania:

 

 • identyfikacja, klasyfikacja, modelowanie procesów biznesowych oraz inicjowanie działań doskonalących;
 • zbieranie i analiza potrzeb klienta biznesowego związanych z budową rozwiązań IT;
 • wskazywanie potencjału do optymalizacji i automatyzacji, przygotowanie specyfikacji wymagań biznesowych;
 • współudział w projektowaniu funkcjonalności systemu (specyfikacja funkcjonalna) oraz uczestniczenie we wdrażaniu nowych funkcjonalności (rozwiązanie techniczne);
 • współudział w identyfikacji źródeł danych oraz w tworzeniu modeli danych, definiowanie wskaźników wydajności procesów;
 • projektowanie przypadków i scenariuszy testowych oraz organizacja i przeprowadzenie testów akceptacyjnych UAT;
 • definiowanie KPI procesowych, sposobu ich pomiaru i interpretacji
 • wspieranie komórek organizacyjnych we właściwym rozumieniu stosowanego podejścia procesowego.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;

 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w tym min. 3 lata doświadczenie w obszarze analizy biznesowej;

 • umiejętność zarządzania procesami w organizacji min. z zastosowaniem metodyk zwinnych;

 • umiejętność modelowania procesów biznesowych w UML, BPMN (np. diagramy przypadków użycia, opis Use Case, model danych, model procesu biznesowego);

 • umiejętność definiowania kryteriów akceptacji oraz opracowywania testów funkcjonalnych;

 • doświadczenie w definiowaniu KPI;

 • zdolności analityczne, samodzielne konstruowanie wniosków i czytelne prezentowanie danych;

 • spostrzegawczość i kreatywność;

 • umiejętność komunikacyjne, facylitacji i organizacji pracy zespołu np. projektowego;

 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość JIRA oraz narzędzi typu CASE (np. Enterprise Architect);

 • umiejętność zarządzanie projektami;

 • znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2 (wg. skali Rady Europy);

 • znajomość metodyk: lean, agile, scrum;

 • doświadczenie w obszarze User Experience;

 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Jakub Konrat, Skierniewice
Radosław Podrez, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatów odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.