REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista wsparcia

sekcja koordynacji

BDP_02_S1_21
główny specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_06_S1_21
ekspert wsparcia

analityk biznesowy

BSR_05_S1_21
starszy specjalista operacyjny

obsługa projektów

DOB_01_S2_21
radca prawny

obsługa prawna projektów i programów międzynarodowych

BDP_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_03_S1_21
dyrektor działu

administracja i zakupy

DAZ_01_S1_21
koordynator projektu II

programy i konkursy krajowe

BSR_02_S1_21
backend PHP developer

starszy/główny programista

DUIT_03_SC_21
radca prawny

obsługa prawna programów wykorzystujących innowacyjne metody zarządzania

BDP_10_S1_20