REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert wsparcia

innowacyjne zamówienia publiczne

DRIM_02_S1_21
koordynator projektu II

konkursy EFS

BSR_12_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

kontrola projektów

DKP_05_S1_21
młodszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_02_S9_21
główny specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_04_S2_21
starszy administrator

IT

DUIT_21_S1_21
radca prawny

nadzór właścicielski

BDP_09_S1_21
radca prawny

obsługa prawna programów i przedsięwzięć

BDP_08_S1_21
główny specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_01_S3_21