REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista operacyjny

wsparcie kontroli projektów

DKP+_01_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

kontrola projektów

DKP_05_S1_21
młodszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_02_S9_21
główny specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_03_S1_21
starszy administrator

IT

DUIT_21_S1_21
radca prawny

nadzór właścicielski

BDP_09_S1_21
współpracownik

ds. archiwizacji

DWB_01_W6_21
główny specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_01_S3_21
radca prawny

ochrona danych osobowych i zarządzania zgodnością

BDP_06_S1_21
ekspert wsparcia

kierownik projektów wewnętrznych

BSR_11_S1_21