REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_10_S1_20
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S2_20
zastępca kierownika sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_09_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

biuro strategii i rozwoju

BSR_11_S1_20
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_10_S1_20