REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_SAN_06_S1_19
kierownik sekcji

zarządzanie Sekcją Projektów Wewnętrznych

BSR_SPW_06_S1_19
doradca strategiczny

budowanie wizerunku organizacji

BSR_05_01_19
starszy specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_04_S1_19
starszy specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_04_S2_19
starszy specjalista

opiekun projektów grantowych w ramach programu BRIdge Alfa

DIBR_05_S1_19
ekspert

nadzór inwestorski nad funduszami Venture Capital

DIBR_04_S1_19
starszy specjalista

sekretarz paneli oceniających wnioski

DWP_09_S8_19
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_03_S10_19
kierownik sekcji zarządzania finansami

finanse publiczne

DKN_03_S1_19