REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

ds. aspektów prawnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym

BWM_DKPK_SKDH_03_S1_22
starszy programista

backend PHP developer

DUIT_03_S2_22
zastępca dyrektora działu

komunikacja i marketing strategiczny

DKMS_01_S1_22
Ekspert operacyjny

frontend developer

DSI_02_S1_22
młodszy specjalista

ds. wsparcia IT

DUIT_05_S1_22
starszy specjalista operacyjny

„Zdrowie” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_02_S1_22
koordynator projektu I

monitorowanie projektów w okresie trwałości

BZB_05_S1_22
główny specjalista wsparcia

analizy i ewaluacja

BSR_05_S1_22
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_01_S1_22
kierownik projektu

PM Agile

DUIT_04_S1_22