REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

"przestrzeń kosmiczna" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_03_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Europejska Rada ds. Innowacji" i "Europejskie Ekosystemy Innowacji" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKDH_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

ds. koordynacji i finansowania sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

BWM_SKDH_02_S1_21
główny specjalista operacyjny

fundusze kapitałowe

DFK_01_S1_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_05_S1_21
starszy specjalista wsparcia

zarządzanie i analiza procesowa

BSR_15_S1_S1
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_09_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

dział krajowego punktu kontaktowego (wyzwania globalne)

BWM_SWG_02_S1_21
główny specjalista/ekspert operacyjny

fundusze kapitałowe

DIZ_01_S1_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_04_S20_21