REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_03_S1_21
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_02_S1_21
doradca strategiczny

gospodarka obiegu zamkniętego

DRIM_01_S1_21
koordynator projektu II

dotacje funduszowe

BSR_07_S1_21
specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_04_S1_21
starszy specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_02_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

rozliczanie projektów

DRK_01_S1_21
specjalista wsparcia

promocja

DPR_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S1_21