REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert wsparcia

strategia

BSR_17_S1_20
starszy specjalista operacyjny

projekty grantowe

DIBR_08_S1_20
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_15_S1_20
EU Policy Advisor

starszy specjalista programów europejskich

DWB_04_S1_20
główny specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_06_S1_20
ekspert wsparcia

analityk biznesowy

BSR_14_S1_20
audytor wewnętrzny

w sekcji audytu wewnętrznego

DAK_01_S1_20
starszy specjalista wsparcia

obsługa prawna programów

BDP_08_S1_20
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_04_S2_20
specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_05_S2_20