REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (koordynacja i zadania horyzontalne)

BWM_SKDH_01_S1_20
zastępca kierownika sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_12_S1_20
młodszy specjalista operacyjny

rozliczanie umów beneficjentów

DRK_11_S11_20
radca prawny

obsługa prawna

BDP_10_S1_20
główny specjalista wsparcia

zwrot środków europejskich

BDP_09_S1_20
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_08_S1_20
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_06_S4_20
dyrektor działu

krajowy punkt kontaktowy

BWM_01_S1_20
dyrektor biura

biuro finansów i księgowości

BFK_01_S1_20
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_07_S1_20