REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista wsparcia

wsparcie w realizacji projektów B+R

DRIM_25_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (wyzwania globalne)

BWM_SWG_01_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (rozwój potencjału badawczego)

BWM_SRB_01_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (konkurencja przemysłowa)

BWM_SKP_01_S1_20
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_08_S1_20
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_06_S4_20
dyrektor działu

krajowy punkt kontaktowy

BWM_01_S1_20
dyrektor biura

biuro finansów i księgowości

BFK_01_S1_20
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_07_S1_20
ekspert wsparcia

kierownik projektów wewnętrznych

BSR_16_S1_20