REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_08_S1_20
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_06_S4_20
dyrektor działu

krajowy punkt kontaktowy

BWM_01_S1_20
dyrektor biura

biuro finansów i księgowości

BFK_01_S1_20
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_07_S1_20
ekspert wsparcia

kierownik projektów wewnętrznych

BSR_16_S1_20
ekspert wsparcia

strategia

BSR_17_S1_20
starszy specjalista operacyjny

projekty grantowe

DIBR_08_S1_20
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_15_S1_20
EU Policy Advisor

starszy specjalista programów europejskich

DWB_04_S1_20