REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

bezpieczeństwo teleinformatyczne

DB_02_S2_20
główny specjalista

zarządzanie bezpieczeństwem

DB_01_S2_20
ekspert

inwestycje kapitałowe

DIBR_09_S1_19
dyrektor działu

dział zarządzania grupą programów

BSR_12_S1_19
doradca strategiczny

budowanie wizerunku organizacji

BSR_05_01_19
starszy specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_04_S2_19