REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
koordynator projektu

obszar elektroniki i IT

DKO_09_S1_19
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_03_S10_19
kierownik sekcji zarządzania finansami

finanse publiczne

DKN_03_S1_19
główny specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_03_S1_19
starszy specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_02_S1_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_08_S3_19