REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert

obsługa finansowa projektów z wykorzystaniem środków EU

DRIM_20_S1_20
specjalista

kontrola projektów (EFS)

DKP_06_02_20
specjalista

kontrola projektów (EFRR – POIR/POPC)

DKP_05_01_20