REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista operacyjny

obsługa projektów

DRK_06_S3_20
dyrektor działu operacyjnego

dział zarządzania programami i projektami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_01_S1_20
ekspert operacyjny

chemia

DZE_03_S1_20
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_03_S15_20
główny specjalista wsparcia

bezpieczeństwo informacji

DB_07_S1_20
główny specjalista wsparcia

kierownik kancelarii tajnej

DB_06_S1_20
kierownik projektu

nowoczesne systemy wentylacji

DRIM_23_S1_20
ekspert wsparcia

strategia i rozwój

BSR_09_S1_20
specjalista

współpraca z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_S3_20
kierownik projektu

elektrociepłownia przyszłości

DRIM_21_S1_20