REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
kierownik sekcji zarządzania finansami w dziale kontrolingu

finanse publiczne

DKN_03_S1_18
specjalista

kontrola projektów z Udziałem Funduszy Kapitałowych

DKP_04_S2_18
specjalista

kontrola projektów

DKP_03_S5_18
główny specjalista

kontrola projektów EFRR

DKP_02_S1_18
specjalista/starszy specjalista

obsługa działania e-Pionier

DRIM_04_S1_18
specjalista

analiza ryzyka nadużyć

DKP_01_S1_18
specjalista/starszy specjalista

płace

DZL_02_S1_18
specjalista/starszy specjalista

doradztwo prawne w zakresie projektów badawczo-rozwojowych

DP_08_S2_18
starszy specjalista/główny specjalista

finanse publiczne

DKN_02_S1_18