REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista

utrzymanie i rozwój systemów infomatycznych

DSI_01_S1_19
starszy/główny specjalista

analityk w obszarze elektromobilności

DRIM_05_S1_19
starszy specjalista

opiekun funduszy VC - beneficjentów Programu BRIDge Alfa

DRIB_08_S1_18
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_02_S5_18