REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

współpraca z ekspertami

DWP_011_S3_19
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_05_S3_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_10_S3_19
starszy specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_04_S1_19
starszy specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_05_S1_19
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_04_S6_19
starszy specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_04_S2_19
główny specjalista

współpraca międzynarodowa

DWM_01_S1_19
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_04_S1_19
specjalista

kontrola projektów

DKP_03_S1_19